×

دسته: استراتژی رایگان

24 جولای 2019

استراتژی ۱۵ دقیقه ای باینری آپشن

محمدمهدی یزدانیمحمدمهدی یزدانی
استراتژی 1 دقیقه ای باینری آپشن
24 جولای 2019

استراتژی یک دقیقه ای باینری آپشن

محمدمهدی یزدانیمحمدمهدی یزدانی
30 آوریل 2019

استراتژی ۵ دقیقه ای باینری آپشن

محمدمهدی یزدانیمحمدمهدی یزدانی