×

آخرین نوشته ها

24 جولای 2019

استراتژی ۱۵ دقیقه ای باینری آپشن

محمدمهدی یزدانیمحمدمهدی یزدانی
استراتژی 1 دقیقه ای باینری آپشن
24 جولای 2019

استراتژی یک دقیقه ای باینری آپشن

محمدمهدی یزدانیمحمدمهدی یزدانی
باینری آپن به زبان ساده
30 آوریل 2019

باینری آپشن به زبان ساده

محمدمهدی یزدانیمحمدمهدی یزدانی
30 آوریل 2019

استراتژی ۵ دقیقه ای باینری آپشن

محمدمهدی یزدانیمحمدمهدی یزدانی